Rep.møtet utsatt.

Til alle avdelinger, råd og andre tillitsvalgte
 
Vi må forholde oss til NKK og selvfølgelig det som skjer i landet vårt mtp korona. 
Teksten under er noe alle klubber fikk for noen dager siden av NKK.
 
Rep.mappa ligger vedlagt som vi er forpliktet til iht våre lover om når den skal presenteres. Denne kommer også på vår hjemmeside iløpet av kvelden.
 
NSchK HS utsetter rep.møte på ubestemt tid. HS vil komme tilbake ved en senere anledning (og mer info) om når vi kan avholde dette.
 
"NKK skriver:

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.

 

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

 

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

 

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

 

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om

endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng."

 

Vi håper innstendig at alle våre medlemmer har det bra og at vi kommer alle sammen igjennom dette. Ta vare på hverandre i dagene som kommer.

Rep.møtemappa 2020

_________________________________________________________________________

Alle klubber og forbund  avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Informasjon 12. mars kl 15:20

 

 

 

Følg lenke for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

 

 

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

 

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

_________________________________________________________________________

Viktig informasjon til klubber, forbund og regioner

Bakgrunnsinformasjon

Det nye koronaviruset ble oppdaget i 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

For mer og oppdatert informasjon, viser vi til Folkehelseinstituttet sine sider om Koronaviruset.

 

FCI med generelle anbefalinger

FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

  • ·         Vask og desinfiser hendene ofte
  • ·         Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere
  • ·         La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

Pr 2. mars er rådene at friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter oppholdet, og ta kontakt med helsetjenesten per telefon ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syke med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd til alle.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.

 

Klubber, forbund og regioner som har spørsmål rundt egne arrangementer oppfordres til å sende disse til utstilling@nkk.no

_________________________________________________________________________

NSchK avd Bergen er interessert i å høre fra deg angående kurs/aktiviteter

Hva savner du? Har du tanker om å delta på kurs? Hvilke kurs kunne du tenkt deg at klubben arrangerer? Vi er åpen for alle innspill – uansett alder på hunden.

Ta kontakt med Kai Karlsen Mob 93 28 05 88, kaihk55@gmail.com, eller
sekretaerschaferbergen@gmail.com

13. mar, 2020

Utstilling 25 -26 april 2020 >>For mer info trykk her<<

4. mar, 2020

RIK grunnkurs >>For mer info trykk her<<

Norsk Schäferhundklub avd. Bergen arrangerer RIK grunnkurs den 13 - 15 mars 2020

2. mar, 2020

KARAKTERTEST >>For mer info trykk her<<

Norsk Schäferhundklub avd. Bergen arrangerer karaktertest lørdag den 04 april 2020.

26. feb, 2020

RIK-prøver >>For mer info trykk her<<

Norsk Schäferhund Klubb avd. Bergen inviterer til
RIK-prøver lørdag 28. mars 2020.

14. feb, 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 ble avholdt tirsdag 11.2.20 på Grimseid. Tilstede var 26 stemmeberettigede medlemmer.

Kelly av Svebø ble Årets utstillingshund NSchK avd Bergen. I tillegg mottok hun Hovedstyrets ærespris. Hundens eier; Svenn Børre Steinsland.

Fønix av Sotero ble NSchK avd Bergen Beste valp. Hundens eiere; Kathrine Karlsen og Kai Karlsen


Fårehunden i Bronse og Hedersbevis ble tildelt:

Arne Johan Larsen
Espen Fjeldstad
Gro Anita Midtvedt
Anett AndersenFårehunden i Sølv ble tildelt:

Jarle Tjeldstø


Gratulerer til dere alle.

Styret ved NSchK avd. Bergen

14. feb, 2020

Lyst til å bli medlem? Trykk her.

Har du/dere fått hund og bor i Vestland ?

Da bør du melde deg inn i Norsk Shæferhund Klub avd. Bergen.

NB. Viktig melding til alle medlemer i Norsk Schæferhund Klub Avd. Bergen.
Styret vil gjerne oppdatere E-postadressene til alle medlemmer.
Vennligst send din e-postadr til : Sekretær : Marianne Solberg
mariannesolberg146 a)gmail.com
Eller : Tlf. 90 61 82 61

14. feb, 2020

Takk

Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer og medlemmer som har bidrad til dugnader i regi av NORSK SCHÆFERHUND KLUB AVD. BERGEN 2019

Takk til : JANUS FABRIKKER

SARTOR MASKIN AS

ASKØY DEKKELEGGING AS

ØVRETVEIT TRANSPORT AS

Styret.

Stolte mottakere av ærespriser 11.02.20

Stolt mottaker av ærespriser

Årets beste utstillingshund valp 2019 avd. Bergen.

Årets beste utstillingshund tispe 2019 avd. Bergen

Innkalling Generalforsamling 2019

Kunngjøring fra valgkomiteen.

Tillitsvalgte på valg i HS

RESULTATER VALPESKUE OG UTSTILLING ETTER TYSK MØNSTER 09.11.2019

Resultater utstilling og valpe skue Norsk Schäferhundklub avdeling Bergen 6. april 2019.

Noter til balanse 2018

Årsmøtemappa 2018

Årsmøtemappa 2018

https://www.flugger.no/flugger_andelen/fluggerandelen/materiell

Vipps til nr : 96952

Vi sponser Norsk Schaeferhundklub Avd. Bergen.

Vi sponser Norsk Schaeferhundklub Avd. Bergen.Comfort Hotel Bergen Airport.

Vi sponser Norsk Schaeferhundklub Avd. Bergen.

Vi sponser Norsk Schaeferhundklub Avd. Bergen.JANUS FABRIKKUTSALG RADING på Os www.janus.no

https://www.visitbergen.com/overnatting-i-bergen/lone-c

Vi sponser Norsk Schaeferhundklub Avd. Bergen.

Årsmøtemappa 2018

Endring av NV fra og med 2018