Påmelding til GeneraForsamling 2021

Påmeldingsfrinsten er nå gått ut.

For å kunne planlegge lokale med faste sitteplasser er nå påmelding stengt. Påmeldte til utsatt GF blir kontaktet om møtested . 

Innkalling Generalforsamling 2021 final

regler og anbefalinger

Krav til gjennomføring av arrangement

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 10 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 100 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Utendørs tillates 600 (3 x 200) personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser.
  • Det blir tillatt med 100 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste, tilviste plasser.

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Se mer om arrangement og sammenkomster her.

referat Generalforsamling 2021