Tom Stølen fikk utmerkelse fra HS for en flott 6 plass oppdretter klasse på Tysk Sieger show med Kennel Rustøls.