Ipo Seminar 2018

Styret i Norsk Shæfer Hund Klub Avd.Bergen vil sette opp ett helge seminar sein vinter 2018 eller tidlig vår 2018.
Arvid Hagen som figurant for dette seminaret.
Interressenter må ta kontakt med styret i Nshk.Avd. Bergen
Pris pr. deltaker er avhengig av antall påmeldinger.
Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til:
Jarle Tjeldstø på Tlf : 99 21 36 25.

NB : Dato for seminar er ikke fastsatt pga. usikre værforhold i denne
periode.
Med vennlig hilsen
Styret.