Klubbens tillitsvalgte for 2020

 Leder: Kai Karlsen                          Mob 93 28 05 88     

Nestleder: Svenn Børre Steinsland    Mob 45003124
Sekretær:   sekretaerschaferbergen@gmail.com
Kasserer:  Tonje Knutsen        

Styremedlem: Annabell Gullaksen     Mob 40 46 17 14 
1. varamedlem: Ann-Christin Grant-Hansen
2. varamedlem: Janne-Pekka Toija                                                                                         Metrethe Andreassen                                                                                    

 

 

Kontaktperson
Kai Karlsen     Mob 93 28 05 88     sekretaerschaferbergen@gmail.com

Rekrutteringskomite
Annabell Gullaksen Leder    Mob 40 46 17 14 
Bjørn Tonheim                         

Brukshundkomite
Veronica Sørensen Leder            Mob 94 84 39 92
Siv Stokke
Gro Anita Midtvedt
Runa Strædet Kjelland   

 

Brukshundansvarlig:                                                                                                                                  

RIK-ansvarlig
Bjørn Tonheim                             Mob 91 80 68 50

Utstillingskomite

Svenn Børre Steinsland,     Mob 45003124,     sbsteinsland@icloud.com

Jarl Høva,     Mob 95030070,     jarl@hova.no

Valgkomite
Magne Rygh. waltzygaarden@gmail.com  Tlf. 41387535

Revisor
Magne Rygh

Webmaster                

Sondre Foldnes Gangda